Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on Suomen parhaimmistoa. Koulu osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan ja tarjoaa alan laadukasta opetusta. Sen piirissä tehdään myös vaikuttavaa tutkimusta. Lisäksi oppilaitoksella on pitkäaikaisia kumppaneita ja sitä voidaan pitää yhteiskunnallisesti sitoutuneena toimijana. Kerromme tässä artikkelissa mistä on Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu tehty.

Aalto University School of EconomicsAalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun ensi askeleet

Tällä hetkellä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakouluun on ilmoittautunut lähes 3 700 opiskelijaa. Aalto-yliopisto on perustettu 2010, mutta Kauppakorkeakoulu on ollut toiminnassa jo yli 100 vuotta ja se on tehnyt perustamisestaan lähtien tiivistä yhteistyötä sekä elinkeinoelämän että yhteiskunnan kanssa.

Kauppakorkeakoulu perustettiin jo vuonna 1911 ja oppilaitoksesta valmistui ensimmäinen maisteri vuonna 1922. Tämän kunnian sai Aksel Edvard Hollander, joka valmistui 10. maaliskuuta vuonna 1922. Kauppatieteiden kannalta vuosi 1937 oli suomalaisille merkittävä, sillä Vilho Nurmilahti valmistui kauppatieteiden tohtoriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 9. lokakuuta 1937 ollen alansa ensimmäinen pohjoismaisen kauppakorkean käynyt tohtori. Tohtorikoulutus alkoi virallisesti vuonna 1972 ja kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1974 korkeakoulu valtiollistettiin. Vuonna 1983 oppilaitoksessa koettiin kansainvälisiä tuulia, sillä MBA-ohjelma aloitettiin. Ohjelma valmensi opiskelijoita kansainvälisiä liiketoiminnan tehtäviä silmällä pitäen. Vuodesta 1994 lähtien maisterintutkinto on ollut mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Aalto-Yliopiston Kauppakorkeakoulun perustehtävät

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun perustehtävänä on edistää entistä parempaa liiketoimintaa sekä yhteiskuntaa. Laadukas Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu on keskittynyt kouluttamaan tulevaisuuden johtajia sekä asiantuntijoita samalla, kun se pitää tärkeänä yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumista. Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun tärkeimpiä yhteiskunnallisia panoksia ovat pitkäaikaisten kumppanuuksien luominen, vaikuttava tutkimustyö sekä yhteiskunnallinen sitoutuminen. Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulua voidaan täysin perustellusti pitää yhtenä Euroopan parhaimmista kauppakorkeakouluista, joka johtaa alan tutkimusta ja laadukkaan opetuksen tarjoamista.

Kuinka Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu on rankattu?

Erilaiset rankingit sekä akkreditoinnit kertovat omaa kieltään siinä, kuinka oppilaitosten laatua voidaan mitata sekä vertailla suhteessa muihin alan toimijoihin. Niitä voidaankin pitää tärkeinä työkaluina, jotta oppilaitosten korkea laatu voitaisiin varmistaa. Kuinka sitten Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu on menestynyt kansainvälisissä rankingeissa ja akkreditoinneissa? On merkille pantavaa, että Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu on ensimmäinen pohjoismainen kauppakorkeakoulu, joka on saavuttanut alan kansainvälisistä laatuakkreditoinneista kaikista tärkeimmät. Koko maailman tasolla ainoastaan muutamat kauppakorkeakoulut ovat saaneet nämä 3 alan merkittävintä akkreditointitulosta eli AACSB:n, AMBA:n ja EQUIS:n.

Millaista on opiskella Aalto-yliopistossa?

Aalto-yliopisto pyrkii kannustamaan opiskelijoitaan rohkeaan ajatteluun sekä opiskelijayhteisön luomiseen pyrkien kouluttamaan muutoksentekijöitä. Opinnot ovat haastavia, mutta myös inspiroivia ja innostavia. Itsenäinen ajattelu on opiskelijan tärkeä työväline.

Aalto University School of EconomicsMiten haen Aalto-yliopistoon?

Jos haluat opiskelijaksi Aalto-yliopistoon, tutustu tarkoin hakuaikoihin ja -ehtoihin. Ota myös selvää Aalto-yliopiston tarjoamista mahdollisuuksista. Ensimmäinen askel onkin tiedon hankkiminen. Tutustu siis koulutustarjontaan ja ota seurantaan oppilaitoksen somekanavat. Erityistilanteissa kannattaa ottaa suoraan yhteyttä oppilaitoksen hakijapalveluun.

Hakuprosessissa kannattaa edestä askel askeleelta. Opintotarjontaan kannattaa tutustua huolellisesti. Käytä tähän vaiheeseen riittävästi aikaa. Päätä vasta tämän jälkeen mitä alaa opiskelemaan aiot hakea. Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin sekä valintaperusteisiin. Muista noudattaa hakuaikoja sekä toimittaa tarvittavat liitteet deadlineen mennessä. Lopulta onkin aika jäädä odottamaan hakutuloksia. Aalto-yliopisto postittaa kaikille oppilaitokseen hyväksytyille hyväksymiskirjeen. Muista ottaa sinulle tarjottu paikka vastaan ennen kuin määräaika kuluu loppuun. Tutustu huolellisesti myös oppilaitokselta saamiisii materiaaleihin ja muita ilmoittautua yliopistoon.