Miksi kannattaa opiskella copywritingia?

Tällä hetkellä niin yrittäjyys kuin markkinointikin ovat monin tavoin murroksessa. Markkinointi ja myynti ovat siirtyneet suurelta osin verkkoon, mikä aiheuttaa haasteita ja muutostarpeita. Eräs tämän hetken muutoksiin liittyvä kuuma peruna on copywriting, jonka mestareiksi monet haluaisivat tulla. Mistä copywritingissa on kyse ja miksi sitä kannattaa opiskella? Tähän aiheeseen pureudumme seuraavaksi.

Mitä copywriting on?

CopywritingCopywriting on myyvää kirjoittamista. Sen avulla pyritään luomaan tekstejä, jotka myisivät mahdollisimman hyvin. Tutkimukset osoittavat, että tietyt sanat saavat potentiaaliset asiakkaat tekemään ostopäätöksen tavallista todennäköisemmin. Copywriting-termi viittaakin siihen, että näitä tutkimuksissa havaittuja tehokkaita sanoja ja sanontoja kopioidaan tekstistä toiseen kunkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Sähköpostimarkkinoinnissa hyödynnetään copyn taikaa

Kaikki eivät pidä sähköpostimarkkinoinnista ja saattavat jopa väittää, että se on häiritsevää asiakkaiden pommittamista. On kuitenkin tärkeää huomioida, ettei markkinointisähköposteja saa lähettää sellaisille asiakkaille, jotka eivät ole antaneet tähän lupaa tai jotka ovat suoranaisesti kieltäneet sähköpostimarkkinointiviestien lähettämisen. Jos siis asiakkaat kokevat ongelmia markkinointiviestinnän pommittamisessa, jotakin on vialla.

Jotta sähköpostimarkkinointi voisi onnistua ja tavoittaa kohteensa, onkin tärkeää kerätä asianmukaisia sähköpostilistoja sellaisten asiakkaiden sähköpostiosoitteista, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan. Näin ei sorruta niin sanottujen kylmien asiakkaiden pommittamiseen.

Sähköpostitse lähetettävissä markkinointiviesteissä hyödynnetään copywritingin taikasanoja. Monet markkinoijat ovatkin sitä mieltä, että laadukas sähköpostimarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikanavista. Lisäksi se on kustannustehokas tapa saada markkinointiviesti suoraan asiakkaille. Mietitäänpä paljonko maksaisi vaikkapa 5 000 kirjeen lähettäminen verrattuna 5 000 sähköpostin lähettämiseen. Ja jos copy on onnistunut ja sähköpostit on kohdennettu oikeanlaiselle yleisölle, kauppa käy.

Sähköpostimarkkinoinnin etu on myös se, että niiden lähettäminen voidaan hyvin pitkälti automatisoida. Näin saadaan lähtemään suuria määriä markkinointiviestejä suurelle joukolle asiakkaita lähes automaattisesti ja säännöllisin väliajoin. Automatisointi auttaa säästämään aikaa muille yritystoiminnan ja markkinoinnin vaatimille toiminnoille.

Moni hyvä copywriter ansaitsee hyvin

Palkka on eräs syy, minkä vuoksi moni haaveilee voivansa toimia copywriterina. Hyvät copywriterit ansaitsevat nimittäin hyvin eikä tällaisia copywritereita ole vielä alalla kovinkaan paljon – ainakaan suomenkielisiä copywritereita. Hyvä copywriter voi hankkia myös omalle yritykselle loistavat tulot tehostamalla omaa myyntiä. Näin oma yritys saattaa nousta aivan uudelle tasolle kohti menestyksen tietä. Moni yrittäjä haaveilee saavuttavansa taloudellisen riippumattomuuden noin 40-vuotiaana ja moni on lähtenyt tavoittelemaan tätä haavetta juurikin copyn taikasanojen hallitsemisen kautta.

Miksi sitten hyvät copywriterit ansaitsevat niin hyvin? Mietipä itse, miten arvokkaita toimivat markkinointiviestit yrityksille ovat. Tästä syystä yritykset ovat valmiita maksamaan hyvin taitavalla copywriterille, joka saa asiakkaat ostamaan heidän tuotteitaan tai palveluitaan.

CopywritingMiten hyväksi copywriteriksi voi opiskella?

Hyväksi copywriteriksi kehittyminen vaatii harjoitusta harjoittelun perään. Se vaatii myös copyn periaatteiden tuntemusta. Verkosta löytyy alan verkkokursseja, joiden kautta näihin periaatteisiin pääsee tutustumaan ja niitä voi oppia kopioimaan omien asiakkaiden tarpeiden ja tilanteen mukaan. Netistä löytyy myös hyviä aiheeseen perehdyttäviä blogeja, joista kannattaa napata talteen hyviä ideoita sekä inspiraatiota.

Osa parhaista suomalaisista copywritereista on päässyt alan parhaiden menestyjien oppiin. Tällainen oppipoikasysteemi voikin tuottaa hyviä tuloksia kokeneemman copywriterin ohjatessa oppipoikaansa lähes kädestä pitäen ja antaessa hänelle palautetta hänen kirjoittamistaan copyista. Myös asiakkailta saatava palaute on äärimmäisen tärkeää, sillä se kertoo, kuinka hyvin copy on toiminut ja paljonko se on saanut aikaan myyntiä. Jos kiinnostuit copywritingista ja jos haluat pysyä ajan tasalla nykyaikaisesta markkinoinnista, kannattaa etsiä alan koulutusta vaikkapa verkon kautta ja hakeutua rohkeasti alan konkareiden oppiin!