Suomen Liikemiesten Kauppaopisto – arvostettu business-alan opinahjo

Suomen Liikemiesten Kauppaopistona tunnetuksi tullut ja sittemmin nimensä Business College Helsingiksi nimensä vaihtanut kaupallista alaa opettava oppilaitos on arvostettu ja pitkät perinteet omaava oppilaitos. Opiskelijoita oppilaitoksessa on noin 2 700. Näistä noin 1 000 opiskelijaa ottaa osaa aikuiskoulutukseen. Työntekijöitä oppilaitoksessa on suurin piirtein 170 kappaletta.

Oppilaitoksen historia pähkinänkuoressa

Business College HelsinkiSuomen liikemiesten Kauppaopisto on perustettu jo 1898. Helsingin Kauppaoppilaitoksen juuret yltävät vieläkin pidemmälle, aina vuoteen 1881. Nämä molemmat ovat nykyisen oppilaitoksen kantaoppilaitoksia. Molempien perustajina toimivat oman aikakautensa vaikuttavat liikemiehet sekä poliitikot. Heidän tavoitteenaan oli nostaa suomalaisen kauppaopetuksen laatua ja tasoa.

1905 oppilaitos muutti Fabianinkadulle, josta se osti tontin. Koulutalo rakennettiin jugend-tyyliin ja vihittiin opetuskäyttöön vuonna 1907.

Maamme ihkaensimmäinen kauppakorkeakoulu muodostui opiston ylioppilasluokista 1911. Suomessa pystyi opiskelemaan kauppatieteiden kandiksi jo vuodesta 1920 lähtien. Vuonna 1927 oppilaitos muutti Vuorikatu 5:ssä sijaitseviin tiloihin ja vuonna 1978 se sai uudet tilat Pasilasta. Näissä tiloissa se toimii yhä. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella oppilaitos on kokenut monia fuusioita ja muutoksia. Vuodesta 2002 alkaen oppilaitoksessa on ollut mahdollista suorittaa merkonomikoulutus täysin englannin kielellä. Oppilaitos teki tässä historiaa, sillä kyseessä on alan ensimmäisen toisen asteen täysin englanninkielinen merkonomikoulutus Suomessa.

Millaisia koulutusohjelmia oppilaitos tarjoaa?

Oppilaitos tarjoaa merkonomin ja datanomin tutkintoja. Lisäksi oppilaitoksessa on mahdollista kahden tutkinnon yhdistämiseen, jolloin opiskelija voi yhdistää merkonomitutkinnon ylioppilastutkintoon taikka datanomitutkinnon ylioppilastutkintoon. Merkonomitutkinto on liiketalouden perustutkinto ja datanomitutkinto tieto- sekä viestintätekniikan perustutkinto.

Myös oppisopimuskoulutus sekä iltakoulutus ovat myös mahdollisia oppilaitoksen aikuiskoulutusyksikössä eli SLK Instituutissa. Nämä ovat monissa tilanteissa hyviä vaihtoehtoja. Iltaopinnot sopivat hyvin aikuisopiskelijoille, jotka käyvät opintojen ohella töissä. Ehkä sinulla on työn ja opintojen lisäksi myös perhe, jonka yhteensovittaminen kuvioon vaatii tavallista joustavampia opiskelukuvioita. Tällöin oppilaitoksen tarjoama iltakoulutus saattaa olla ratkaisu pulmaan.

Oppisopimuskoulutus taas on erinomainen vaihtoehto, jos osaamisesi painottuu käytännön työhön, etkä oikein ole parhaimmillasi kirjatiedon pänttäämisessä tai jos koet erityistä huolta opintojen aikaisesta taloudellisesta tilanteestasi. Oppisopimuksen aikana saat nimittäin palkkaa, joka ei tietysti ole kovin suuri, mutta auttaa kuitenkin ylläpitämään talouttasi opintojesi aikana. Oppisopimus muistuttaa perinteistä oppipoika-systeemiä, jossa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla paikan päällä aidoissa työtilanteissa. Oppisopimuksen haaste on se, että koulutettavalla tulee olla työpaikka, jossa oppisopimus toteutetaan. Jos sinulla jo on soveltuva työpaikka tai tiedät, mistä sellaisen voisi saada, on oppisopimus loistava vaihtoehto sovittaa yhteen työnteko sekä oppiminen tutkintoon tähtäävällä tavalla.

Instituutista löytyy myös erilaisia ammatti- sekä erikoisammattitutkintoja. Lisäksi se tarjoaa aikuisille tarkoitettua täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen kautta aikuisopiskelijan on mahdollista kehittää ammatillista osaamistaan, mikä voi auttaa häntä kehittymään omassa ammatissaan. Samalla hän saa mahdollisuuden edetä urallaan. Joissakin tapauksissa täydennyskoulutus voi myös auttaa opiskelijaa siirtymään kokonaan uudenlaiseen ammattiin. Oppilaitoksen keskeisiä koulutusalueita ovat yrittäjyys, johtaminen, sihteerityö sekä taloushallinto.

Miksi kaupallinen ala on niin suosittu vaihtoehto?

commercialKaupallinen ala on suosittu ala, jota monet opiskelijat hakevat vuosittain opiskelemaan. Mistä sitten kaupallisen alan suosio johtuu? Yksi syistä löytyy varmastikin alan palkkauksesta, joka voi parhaimmillaan kohota korkeaksikin, etenkin, jos jatkat opintoja alan korkeakoulutukseen. Toisaalta on syytä myös muistaa, että monet merkonomit työskentelevät matalalla palkalla kaupan kassalla.

Toinen syy alan suosion taustalla on varmastikin sen monipuolisuus. Tällä alalla voi toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä ja moni kaupallisen alan koulutuksen suorittanut tähtää myös yrittäjänä toimimiseen.

Kolmas syy liittynee alan työllistymisnäkymiin. Tällä alalla riittää töitä, joskin osa töistä on sitten kaupan kassalla tehtävää matalapalkkatyötä. Koska ala tarjoaa hyvän pohjan myös oman yrityksen perustamiselle, löytää ahkera ja yritteliäs alalta valmistunut henkilö yleensä jonkin keinon työllistää itse itsensä.

Neljäntenä syynä vaikuttanee alan arvostus. Koska ala on etenkin korkeakoulutettujen osalta perinteisesti hyvin palkattu, pidetään sitä arvossa. Moni opiskelee yhä edelleenkin sellaisia aloja, joilla kokee saavansa arvostusta ja hyväksyntää ja kuvittelee itsensä mielellään työskentelemään niin sanotulla pukualalla. Puku päällä on omiaan lisäämään saatua arvostusta.

Viidentenä syynä kaupallisen alan toisen asteen tutkintojen suosion taustalla on se, että ne voivat avata oven alan huippukorkeakouluihin, kuten Aalto-Yliopiston Kauppakorkeakouluun. Perustason koulutus tarjoaa hyvän pohjan korkeakoulutukseen hakeutumiseen, minkä lisäksi se tarjoaa hakijalle hakukelpoisuuden. Kaikki eivät halua käydä lukiota pelkän hakukelpoisuuden takia, vaan valitsevat mieluummin suoraan ammatilliseen tutkintoon johtavan koulutuksen. Osa taas haluaa suorittaa samalla kertaa molemmat, mikä on mahdollista entisessä Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa, nykyisessä Business College Helsingissä.

Kaiken kaikkiaan alan suosion taustalta löytyy monia syitä, joista osa liittyy itse opiskelijaan ja hänen henkilökohtaiseen tilanteeseensa tai urahaaveisiinsa. Osassa sukuja kaupallinen ala saattaa siirtyä ikään kuin isältä pojalle sukupolvesta toiseen, jolloin kaupallisen alan koulutukseen hakeutuminen saattaa liittyä tähän. Olivatpa syysi kaupalliselle alalle hakeutumiseen sitten mitkä tahansa, tarjoaa Business College Helsinki sinulle hyvät lähtökohdat urasi starttaamiselle!